rssheader

29/09/2020

Mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ cho HSSV khuyết tật

18/04/2020, 14:13 GMT+07 | Kết nối
Mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ cho HSSV khuyết tật

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nội dung kiến nghị của cử tri về chính sách hỗ trợ cho người học là người khuyết tật được bổ sung vào Khoản 1, 2 Điều 85 Luật Giáo dục được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14/6/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020 (Luật Giáo dục 2019).

Cụ thể: Nhà nước có chính sách cấp học bổng cho sinh viên hệ cử tuyển, trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật; có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Về khuyến khích xã hội hóa để thực hiện giáo dục hòa nhập: Luật Giáo dục 2019 quy định chung về giáo dục hòa nhập (Điều 15) và xã hội hóa sự nghiệp giáo dục (Điều 16). Các quy định cụ thể về xã hội hóa để thực hiện giáo dục hòa nhập được quy định tại Luật Người khuyết tật (Điều 6) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm