rssheader

03/12/2020

Lấy ý kiến về Nghị định quy định chế độ khen thưởng HS,SV đoạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Thủy Linh - 04/10/2018, 16:28 GMT+07 | Kết nối
Lấy ý kiến về Nghị định quy định chế độ khen thưởng HS,SV đoạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải  trong các kỳ thi HS,SV giỏi quốc gia, quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Căn cứ Điều 148 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GD&ĐT đã đăng tải nội dung dự thảo Nghị định, Tờ trình trên Báo Giáo dục và Thời đại để các cơ quan, tổ chức, các nhân đóng góp ý kiến.

Thời gian lấy ý kiến là 20 ngày kể từ ngày đăng tải dự thảo Nghị định, Tờ trình. Ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân đề nghị gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xem nội dung Dự thảo tại đây

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm