rssheader

29/07/2021

Lâm Đồng tiếp tục trả phụ cấp thâm niên cho 22.000 nhà giáo

Tiến Vượng - 17/06/2021, 14:59 GMT+07 | Kết nối
Lễ trao thưởng các giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Ảnh: Lâm Đồng)
 Lễ trao thưởng các giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Ảnh: Lâm Đồng)

Công văn UBND tỉnh Lâm Đồng gửi Sở Tài chính, Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thành phố nêu Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 quy định về tiền lương: “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”. Tuy nhiên, đến nay, Trung ương chưa có văn bản quy định và hướng dẫn chính sách tiền lương mới.

Trong khi chờ Chính phủ và các bộ, ngành trung ương ban hành văn bản quy định, hướng dẫn chính sách tiền lương mới, để hỗ trợ nhà giáo ổn định đời sống, yên tâm công tác, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thống nhất tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi có quy định và hướng dẫn mới của trung ương về việc này.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Sở GD&ĐT, Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, TP. Đà Lạt, Bảo Lộc và các đơn vị liên quan thực hiện.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, văn bản này thay thế cho văn bản số 3509 ngày 28/5/2021 về việc thông báo tạm dừng việc thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm