rssheader

15/08/2020

Không ghi thời hạn luân chuyển trong quyết định điều động có được hưởng phụ cấp thu hút?

Sỹ Điền - 23/08/2014, 13:03 GMT+07 | Kết nối
Không ghi thời hạn luân chuyển trong quyết định điều động có được hưởng phụ cấp thu hút? Không ghi thời hạn luân chuyển trong quyết định điều động có được hưởng phụ cấp thu hút?

Vậy tôi có tiếp tục được hưởng phụ cập thu hút theo nghi số 19/2013NĐ-CP nữa không ? – Lê Hồng Trọng xã Suối Rao (Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu).

* Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ, tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút.

Còn tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013, tính từ ngày 15/4/2013 (ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% hệ số lương của bậc theo chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo thư bạn viết, trong quyết định của bạn không ghi rõ thời hạn luân chuyển, Tuy nhiên Nghị định số 19/2013/NĐ-CP và Thông tư trên không hướng dẫn cụ thể những trường hợp này nên chúng tôi không đủ cơ sở pháp lý để trả lời chính xác cho bạn. Vì vậy, bạn nên trực tiếp kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền ra quyết định điều động, luân chuyển công tác cho bạn về vùng đặc biệt khó khăn để được giải đáp thoả đáng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Le Hong Trong - 12:23 24-08-2014

    Xin cảm ơn Báo. Cảm ơn anh Sỹ Điền

Xem thêm