rssheader

27/10/2020

Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận Dự án “Nâng cao năng lực Khoa Giới và phát triển“

Vũ Kiên - 23/07/2019, 11:44 GMT+07 | Kết nối
Học viện Phụ nữ Việt Nam làm việc với trường ĐH của Mỹ Học viện Phụ nữ Việt Nam làm việc với trường ĐH của Mỹ

Thông qua Dự án, Học viện Phụ nữ Việt Nam tập trung các nội dung thiết thực như: Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và sinh viên; tổ chức các hội thảo khoa học về Giới; trao học bổng cho sinh viên; trang bị phòng máy và trung tâm học tập cho sinh viên; các hoạt động hỗ trợ đào tạo và thúc đẩy bình đẳng giới khác…

Thầy và trò Học viện Phụ nữ Việt Nam đón tiếp khách quốc tế

Đặc biệt, Dự án sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của con người, cộng đồng thông qua các hoạt động nâng cao năng lực cho người dạy và người học. Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng, đặc biệt là với đối tượng nam nữ sinh viên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Kế hoạch Colombo vì sự hợp tác phát triển KT - XH ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là một tổ chức liên chính phủ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam là một trong số 27 thành viên chính thức của Kế hoạch này do Bộ Ngoại giao làm đầu mối.

Bà Dương Kim Anh cho biết: Nâng cao năng lực thúc đẩy bình đẳng giới đang và sẽ là trọng tâm ưu tiên trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam đào tạo cử nhân ngành Giới và Phát triển.

Sau 4 năm, tổng số sinh viên được đào tạo là hơn 200 em. Gần 80 sinh viên khóa đầu tiên đã tốt nghiệp. Một số sinh viên xuất sắc được tuyển dụng vào làm việc ở các tổ chức quốc tế, phi chính phủ của Liên Hợp quốc hay Child Fund. Năm 2019, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển 700 chỉ tiêu đào tạo Đại học chính quy các ngành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm