rssheader

11/04/2021

Học sinh khó khăn tại Gia Lai được hỗ trợ kinh phí đi thi THPT quốc gia 2019

Hải Bình - 27/05/2019, 15:33 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet. Ảnh minh họa/internet.

Theo văn bản này, UBND huyện, thị xã, thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn; học sinh người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở xã khu vực 3 và thôn, buôn, làng đặc biệt khó khăn để các em có thêm điều kiện đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia kỳ thi theo khả năng ngân sách địa phương cân đối và quyết toán trong chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục.

UBND huyện, thị xã, thành phố có văn bản giao nhiệm vụ cho trường THPT, trường THPT dân tộc nội trú rà soát, lập danh sách đối tượng học sinh trên. Căn cứ danh sách học sinh đã lập, từng trường THPT lập dự toán kinh phí hỗ trợ tiền đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia dự thi để báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Sau khi được UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí, trường THPT có trách nhiệm cấp phát cụ thể cho từng học sinh theo danh sách đã lập (hoặc tổ chức đưa đón học sinh đến điểm thi và chi trả tiền ăn ở trong thời gian học sinh tham gia kỳ thi); thực hiện việc quyết toán với ngân sách cấp huyện.

Đối với học sinh đang học lớp 12 có đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 đang học tại trường THPT DTNT tỉnh và trường THPT DTNT Đông Gia Lai cần lập danh sách riêng gửi UBND và Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện nơi học sinh đăng ký hộ khẩu để địa phương đó xem xét hỗ trợ kinh phí.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm