rssheader

28/01/2021

Giảm chế độ định mức giờ dạy?

Sỹ Điền - 29/12/2018, 06:36 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trả lời: Chế độ giảm định mức được áp dụng theo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Cụ thể, theo Điều 8 Quy định trên có nêu: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần.

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Cùng đó, bạn có thể tham khảo thêm Thông tư số: 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ GD&ĐT “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đối với chế độ tiền lương dạy thêm bạn có thể tham khảo Thông tư số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập”.

Như vậy, nếu bạn có đủ các điều kiện được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, bạn sẽ được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy, chế độ tiền lương dạy thêm giờ theo quy định hiện hành.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho mình, bạn có thể đề xuất ý kiến để Công đoàn nhà trường. Trường hợp cần thiết có thể nhờ đến sự can thiệp của công đoàn ngành Giáo dục địa phương nơi bạn đang công tác.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: [email protected]

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm