rssheader

24/07/2021

Điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

09/04/2020, 14:40 GMT+07 | Kết nối
Điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Theo thông báo này, ngày 14/2/2020, HĐGS nhà nước đã thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 kèm theo Công văn số 12/HĐGSNN. 

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực HĐGS nhà nước quyết định điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Cụ thể, lịch mới được điều chỉnh như sau:

Ngày 4/5: Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại cơ sở giáo dục đại học.

20/5: Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGS cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký HĐ và Lịch xét của HĐ về Văn phòng HĐGS nhà nước.

25/5: Văn phòng HĐGS nhà nước tập hợp danh sách các HĐGS cơ sở và thông báo trên trang Thông tin điện tử cùa HĐGS nhà nước.

1/6- 15/6: Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

30/6: Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại HĐGS cơ sở và ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (mẫu số 1, Phụ lục kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ) lên trang Thông tin điện tử của HĐGS nhà nước.

5/7-5/8: Các HĐGS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

20/8: Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở nộp cho Văn phòng HĐGS nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (gồm hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định).

7/9: Hạn cuối cùng Văn phòng HĐGS nhà nu ơcs bàn giao hồ sơ ứng viên cho các HĐGS ngành, liên ngành.

15/9-30/9: Các HĐGS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

15/10: Hạn cuối cùng các HĐGS ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng HĐGS nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (gồm các hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và hồ sơ của ứng viên… theo quy định).

20/10-25/10: HĐGS nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm