rssheader

01/12/2020

Bộ GD&ĐT lưu ý báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2020-2021

Hải Bình - 01/10/2020, 15:47 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Để việc triển khai thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (CSDL) tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn được đồng bộ và bảo đảm tiến độ, đề nghị các Sở GD&ĐT nghiên cứu và hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo các văn bản, tài liệu sau:

Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục;

Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT của Bộ trường Bộ GD&ĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tuyến các chức năng của phần mềm tại địa chỉ http:/huongdan.csdl.moet.gov.vn và các Thông báo được cập nhật tại trang chủ csdl.moet.gov.vn.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật trên địa bàn thực hiện cập nhật dữ liệu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 16/10/2020. Trong đó lưu ý đối với các cơ sở giáo dục đã nộp báo cáo kỳ đầu năm học 2020-2021 lên cấp trên trước ngày 30/9/2020 cần phải rà soát lại đầy đủ các thông tin và nộp lại báo cáo.

Chỉ đạo các phòng GD&ĐT đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 23/10/2020.

Lưu ý tiến hành trả lại báo cáo đối với các cơ sở giáo dục đã nộp báo cáo kỳ đầu năm học 2020-2021 trước ngày 30/9/2020 để rà soát lại đầy đủ các thông tin và nộp lại báo cáo.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc; dửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/10/2020 theo 2 hình thức: bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc Sở GD&ĐT) và qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm