rssheader

23/04/2021

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Thủy Linh - 02/03/2021, 08:23 GMT+07 | Kết nối
Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì cho PGS.TS Lê Văn Khoa, Giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ.

Mọi ý kiến phản hồi gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 8 tháng 3 năm 2021.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm