rssheader

23/01/2021

Bộ GD&ĐT thông tin về cấp bằng kỹ sư theo Luật số 34

02/08/2020, 15:41 GMT+07 | Kết nối
Bộ GD&ĐT thông tin về cấp bằng kỹ sư theo Luật số 34

Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 2848/BGDĐT-GDĐH về việc cấp bằng tốt nghiệp của giáo dục đại học theo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học  (Luật số 34) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 (Nghị định số 99) của Chính phủ.

Công văn nêu rõ: Phúc đáp Công văn số 2882/UBVHGDTTN14 ngày 3/7/2020 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đề nghị Bộ GD&ĐT báo cáo về việc cấp bằng tốt nghiệp của các chương trình đào tạo chuyên sâu, đặc thù theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 (Nghị định số 99) của Chính phủ, Bộ GD&ĐT cho biết:

Bộ GD&ĐT thống nhất với ý kiến của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc thực hiện Điều 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, nguyên tắc áp dụng Luật số 34 như sau: Đối với các ngành đào tạo của giáo dục đại học tuyển sinh và tổ chức đào tạo trước khi Luật số 34 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2019) thì việc cấp bằng tốt nghiệp được áp dụng theo Luật Giáo dục đại học năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

Đối với các ngành đào tạo của giáo dục đại học tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ ngày 1/7/2019 trở đi, việc cấp bằng tốt nghiệp được áp dụng theo quy định của Luật số 34, Nghị định số 99 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Trên cơ sở nguyên tắc áp dụng văn bản nêu trên, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát văn bản hiện hành về hướng dẫn nội dung ghi trên văn bằng để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu cần thiết) cho phù hợp và bảo đảm quyền lợi cho người học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm