rssheader

28/01/2021

Bộ GD&ĐT: Nhân rộng gương điển hình tiên tiến

Thủy Linh - 25/03/2019, 13:38 GMT+07 | Kết nối
Bộ GD&ĐT: Nhân rộng gương điển hình tiên tiến

Thực hiện Chỉ thị sổ 6186/CT-BGDĐT ngày 29/12/2016 về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến và Hướng dẫn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020, Vụ Thi đua - Khen thưởng khen thưởng gửi danh sách 1 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến tháng 3/2019 (kèm tóm tắt thành tích) đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ tuyên truyền, phố biến, nhân rộng.

Danh sách 1 tập thể và 10 cá nhân  kèm theo bảng thành tích xem TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm