rssheader

19/09/2020

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng Huân chương Lao động các hạng

28/02/2020, 07:19 GMT+07 | Kết nối
Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng Huân chương Lao động các hạng

Căn cứ quy định trên, Vụ Thi đua – Khen thưởng đã gửi danh sách 3 tập thể thuộc ĐH Huế: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Công đoàn Trường Đại học Y Dược, Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Dược đề nghị xét, tặng thưởng Huân chương Lao động (Xem danh sách tại đây) đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Ý kiến phản hồi gửi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng)  trước ngày 3 tháng 3 năm 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm