rssheader

25/01/2021

Bộ GD&ĐT lấy góp ý về quy định công nhận giáo viên dạy giỏi

V.A - 14/09/2019, 13:36 GMT+07 | Kết nối
Cuộc thi giáo viên dạy giỏi vẫn cần thiết nhằm tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân Cuộc thi giáo viên dạy giỏi vẫn cần thiết nhằm tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân

Theo đó, thời gian tổ chức Hội thi được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng học tập của học sinh và do thủ trưởng đơn vị quyết định theo phân cấp quản lý.

Địa điểm tổ chức Hội thi do do thủ trưởng đơn vị quyết định theo phân cấp quản lý. Tuỳ thuộc vào điều kiện địa lý và số lượng giáo viên tham gia dự thi có thể chia thành các điểm thi, cụm thi nhỏ và phải đảm bảo không gây khó khăn cho giáo viên tham gia dự thi.

Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần, do nhà trường tổ chức. Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần, do Phòng GD&ĐT tổ chức. Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần, do Sở GD&ĐT tổ chức.

Đối với cấp học mầm non, giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể đối với giáo viên mầm non theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Các hoạt động thực hành tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng trẻ em của lớp.

Không được dạy thử hoạt động thực hành tham gia Hội thi ở bất cứ đâu trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 3 ngày trước thời điểm thi dạy.

Giáo viên trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

Thời lượng báo cáo không quá 30 phút. Biện pháp được báo cáo trực tiếp trước Ban giám khảo và chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân trước đó.

Đối với các cấp học phổ thông, giáo viên thực hành một tiết tổ chức hoạt động trải nghiệm (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp).

Tiết thực hành tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp. Không được tổ chức thử tiết thực hành tham gia Hội thi ở bất cứ đâu trong năm học diễn ra hội thi.

Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết thực hành trong thời gian không quá 3 ngày trước thời điểm thi tiết thực hành.

Giáo viên trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất trong công tác giáo dục học sinh của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

Thời lượng báo cáo không quá 30 phút. Biện pháp được báo cáo trực tiếp trước Ban giám khảo và chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân trước đó.

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp học mầm non, phổ thông” gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – Hà Nội (Bà Cù Thị Thủy, Email: [email protected]).

 

Tham khảo đầy đủ dự thảo TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm