rssheader

24/09/2020

Ban hành Chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng GD&ĐT

Hải Bình - 27/12/2019, 11:40 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục tiêu, sau khi được bồi dưỡng, đối tượng bồi dưỡng xây dựng được kế hoạch phát triển GD&ĐT của huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phó trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp huyện) phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của ngành. Tổ chức thực hiện được kế hoạch phát triển GD&ĐT và chủ động xử lý các vấn đề của giáo dục địa phương theo thẩm quyền.

Chương trình bồi dưỡng gồm 4 mô-đun (Quản lý giáo dục; Tiếp cận giáo dục; Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; Đảm bảo chất lượng), 160 tiết, trong đó có 15 tiết ôn tập/kiểm tra, 120 tiết bồi dưỡng và 25 tiết khảo sát thực tế.

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng có thể lựa chọn loại hình tổ chức bồi dưỡng phù hợp trong các loại hình sau: Bồi dưỡng tập trung; bồi dưỡng bán tập trung; bồi dưỡng từ xa.

Đối với loại hình tổ chức bồi dưỡng tập trung, có thể tổ chức bồi dưỡng tập trung một đợt hay nhiều đợt nhưng phải đảm bảo thời lượng theo quy định của chương trình.

Chương trình dành thời lượng nhất định để cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức cho học viên đi tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại một đơn vị cụ thể để nghe báo cáo về định hướng phát triển của ngành, địa phương nhằm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành;

Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thể sắp xếp, bố trí thời gian thực hiện các nội dung này sao cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Bộ, ngành, địa phương.

Kết quả học tập của học viên được đánh giá qua 1 bài kiểm tra kết thúc các chuyên đề của chương trình bồi dưỡng. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 100.

Xếp loại kết quả bồi dưỡng loại hoàn thành: Học viên có điểm bài kiểm tra đạt yêu cầu trở lên (từ 50 điểm trở lên); loại chưa hoàn thành: Học viên có bài kiểm tra đạt dưới 50 điểm.

Học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề quy định trong chương trình bồi dưỡng; xếp loại kết quả bồi dưỡng loại hoàn thành; chấp hành quy chế, nội quy học tập của cơ sở bồi dưỡng và các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm