rssheader

21/09/2021

Bắc Ninh hỗ trợ chi trả hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên nấu ăn

Đăng Chung - 03/08/2021, 22:01 GMT+07 | Kết nối
Bắc Ninh hỗ trợ GV tại các cơ sở giáo dục. Ảnh minh họa Bắc Ninh hỗ trợ GV tại các cơ sở giáo dục. Ảnh minh họa

Cụ thể, hỗ trợ kinh phí chi trả hợp đồng lao động nhân viên nấu ăn tại các cơ sở giáo dục Mầm non công lập với mức chi trả 5.096.196 đồng/nhân viên/tháng.

Hỗ trợ kinh phí chi trả lương giáo viên hợp đồng lao động cấp Mầm non với mức 5.191.452 đồng/tháng; cấp Tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên với mức 5.286.708 đồng/tháng.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ hơn 121,4 tỷ đồng kinh phí chi trả hợp đồng lao động giáo viên cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên đối với số GV chênh lệch giữa số được giao so với định mức quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời gian hỗ trợ là 10 tháng kể từ ngày 1/8/2021 đến khi kết thúc năm học 2021 - 2022 theo quyết định khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm