Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hưng Yên chấn chỉnh dạy học thêm trong hè

Hải Bình - 08/07/2019, 15:40 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Cụ thể, với phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT yêu cầu chỉ đạo Hiệu trưởng các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm trong những tháng học sinh nghỉ hè; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền quy định của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh và hướng dẫn cùa Sở GD&DT về dạy thêm, học thêm.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ giáo viên của trường trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm, hoặc tham gia dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Quy trách nhiệm cho các hiệu trưởng nếu để giáo viên của trường tổ chức dạy học thêm hoặc tham gia dạy học thêm ngoài nhà trường trái quy định.

Tăng cường kiểm tra các nhà trường, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong việc dạy học thêm trong hè; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các trường THPT, các đơn vị trực thuộc, Sở GD&ĐT nhấn mạnh chỉ được phép tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 (nếu có) để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia khi học sinh có nhu cầu tự nguyện đăng ký và được phụ huynh học sinh đồng ý; không được tổ chức dạy học thêm trong những tháng học sinh nghỉ hè đối với học sinh các khối, lớp học khác khi chưa được sự chấp thuận cho phép bằng văn bản của Sở GD&ĐT...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm