HS vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ ưu đãi về học phí

HS vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ ưu đãi về học phí

(GD&TĐ) -  Hỏi: Một số bạn đọc ở Bắc Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Trị viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Con em chúng tôi đang theo học ở bậc học mầm non, tiểu học và THCS nằm trên địa bàn xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy xin được hỏi chuyên mục, năm học 2012-2013, con em chúng tôi được hưởng chế độ ưu đãi gì về học phí không?

Ảnh Minh họa
Ảnh Minh họa

* Trả lời:

Ngày 14/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Theo khoản 2, điều 4 Nghị định này, đối tượng được miễn học phí là trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thư¬ờng trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại khoản 1 điều 6 Nghị định này, đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thư¬ờng trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cũng tại nghị định này, điều 7 có quy định về cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập như sau:

1.Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.

2. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập có đối tượng được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí. Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập. Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường.

3. Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định này với mức 70.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng khác... thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế  và không quá 9 tháng/năm học.

Như vậy theo thư các bạn viết, nếu cha, mẹ của các em thường trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cấp có thẩm quyền quyết định thì các em sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi nêu trên.

GD&TĐ Online

Ảnh minh họa/INT

Căng thẳng phủ bóng Shangri-La

GD&TĐ - Đối thoại Shangri-La, một trong những diễn đàn an ninh cấp cao hàng đầu thế giới, đã kết thúc vào ngày 4/6 tại Singapore sau 3 ngày làm việc.