Hơn 8,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”

GD&TĐ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đợt I năm 2019.  
Hơn 8,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”

Tính đến ngày 28/2, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP đã đăng ký quyên góp, ủng hộ cho Quỹ đợt I được tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương đang tiếp tục đăng ký vận động ủng hộ Quỹ hơn 19 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đề nghị Ban thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, phường, thị trấn, thị xã… tích cực tham gia hưởng ứng ủng hộ Quỹ.