Hơn 3000 cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm tháng 5

Hơn 3000 cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm tháng 5
Người lao động đến tìm việc tại hội chợ việc làm
Người lao động đến tìm việc tại hội chợ việc làm

Cụ thể: Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học trở lên là: 89 người, chiếm tỷ lệ 2,86 %;  Nhu cầu tuyển lao động có trình độ cao đẳng là: 222 người, chiếm 7,14 %; Nhu cầu tuyển lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật là 1.637 người, chiếm tỷ lệ: 52.65 %; Nhu cầu tuyển lao động phổ thông là 961 người, chiếm 30.91 %;  Nhu cầu tuyển sinh đào tạo là 200 người, chiếm tỷ lệ  6.43 %;

Được biết, trong số 81 đơn vị tham gia có 46 doanh nghiệp cổ phần; 27 doanh nghiệp TNHH; 6 doanh nghiệp FDI; 1 doanh nghiệp nhà nước; 1 cơ sở đào tạo, trong đó 21 đơn vị lần đầu tham gia giao dịch việc làm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị trong phiên giao dịch này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Thương mại dịch vụ: 35 doanh nghiệp (chiếm 43.21 %); Sản xuất: 23 đơn vị (chiếm 28.40 %); Công nghệ thông tin: 3 đơn vị (chiếm 03.70 %); Tài chính ngân hàng: 06 doanh nghiệp (chiếm 07.41 %); Xây dựng: 5 doanh nghiệp ( chiếm 06.17 %); Công nghiệp: 8 doanh nghiệp (chiếm 09.88 %); Lĩnh vực khác: 1 đơn vị (chiếm 01.23 %).

Đây là hoạt động thực hiện Đề án “Phát triển thị trường lao động Thủ đô 2006 - 2010 và định hướng 2015” của UBND thành phố Hà Nội và nhiệm vụ của Sở Lao động TB&XH Hà Nội giao.

Lập Phương

Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...