Học trò không thể làm văn vì bố

Cô giáo lớp ba yêu cầu học sinh làm văn tả động vật.
Học trò không thể làm văn vì bố

Đề bài tuần thứ nhất là tả một con mèo. Tý viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo". Khi trả bài, cô giáo hỏi:

- Sao em không tả rõ hơn?

Tý đáp:

- Dạ, nhà em có con mèo nhưng em chưa được thấy. Vì mẹ em nói ba em có mèo, ba em ra sức giấu còn mẹ em ra sức tìm. Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!

Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Tí lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con chó".

Cô giáo bảo:

- Em nên tả kỹ hơn!

Học sinh:

- Dạ, con chó còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em: "Hôm qua ông đi với con chó nào cả ngày?". Khi nào dẫn con chó về nhà, em sẽ tả kỹ hơn ạ.

- !?!

Theo Vnexpress