Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Học sinh Thừa Thiên Huế tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4

Hải Bình - 10/04/2020, 20:13 GMT+7 | Giáo dục
Giáo viên vệ sinh lớp học. Ảnh minh họa/Vân Anh.Giáo viên vệ sinh lớp học. Ảnh minh họa/Vân Anh.

Theo văn bản này, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biên pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19- 19 tỉnh Thừa Thiên Huế và tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay; xét đề nghị của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Công văn số 632 /SGD&ĐT-VP ngày 9/4/2020 về việc báo cáo tình hình triển khai một số nội dung trong thời gian học sinh nghi học để phòng, chống bệnh dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho phép học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình kết hợp học online cho tất cả các khối lớp cho đến khi học sinh đi học trở lại theo đề xuất của Sở GD&ĐT tại công văn nêu trên.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn số 2495/UBND-GD ngày 27/3/2020 của ƯBND tinh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghi học để phòng, chống dịch bệnh.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm