Học sinh Thái Bình tựu trường vào ngày 29/8, lớp 1 và lớp 10 tựu trường 22/8

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa/ITN
Ảnh minh họa/ITN

Theo kế hoạch này, học sinh toàn tỉnh Thái Bình sẽ tựu trường vào ngày 29/8 tới. Riêng học sinh lớp 1 và lớp 10 tựu trường vào ngày 22/8.

Tất cả các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022.

Học kỳ I năm học 2022-2023 sẽ bắt đầu từ ngày 5/9/2022 và kết thúc trước ngày 14/1/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Về thời gian tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024, lớp 1 và lớp 6 hoàn thành trước ngày 31/7/2023; lớp 10 THPT dự kiến trong 2 ngày 8-9/6/2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thể điều chỉnh kế hoạch năm học trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt phát sinh khác.