Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực

GD&TĐ - Cùng nhìn lại sự tương phản giữa hiện tại và quá khứ trong chùm ảnh sau để thấy những thay đổi của thế giới.
Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực
Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 1Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 2Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 3Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 4Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 5Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 6Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 7Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 8Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 9Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 10Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 11Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 12Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 13Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 14Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 15Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 16Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 17Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 18Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 19Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 20Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 21Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 22Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 23Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 24Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 25Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 26Hiện tại và quá khứ: Một trời, một vực ảnh 27
Theo Distractify
Xe tăng M1 Abrams.

Nhận Abrams và ác mộng bắt đầu?

GD&TĐ - Chính phủ Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng Abrams, vũ khí được coi là yếu tố làm thay đổi tình thế cuộc xung đột.
Minh họa/INT

Tháo ngòi một cuộc chiến

GD&TĐ - Cuộc xung đột vùng biên giới giữa Azerbaijan và Armenia đã bùng nổ trong 24 tiếng và có nguy cơ trở thành cuộc chiến tranh lớn thứ hai của thế giới.
Minh họa/INT

Khủng hoảng lao động

GD&TĐ - Nhật Bản đang đối mặt với khủng hoảng khi lực lượng lao động dự kiến giảm hơn 11 triệu người vào năm 2040.