Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?
Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?
Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?
Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?
Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?
Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?
Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?
Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?
Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?
Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?

Hiện có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân toàn cầu sẵn sàng phóng?

GD&TĐ - Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trên toàn cầu, hiện có 3.904 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng phóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ