Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra công vụ 2019

Thanh Sơn - 12/02/2019, 19:31 GMT+7 | Thời sự
Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Thanh tra TP, Thanh tra Sở Nội vụ để phục vụ hoạt động của đoàn (Ảnh minh họa, nguồn IT)Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Thanh tra TP, Thanh tra Sở Nội vụ để phục vụ hoạt động của đoàn (Ảnh minh họa, nguồn IT)

Theo đó, đoàn kiểm tra công vụ sẽ do ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, thực hiện việc kiểm tra từ ngày ban hành Quyết định đến hết ngày 31/12/2019.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn kiểm tra công vụ nêu tại Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 7/1/2019 của UBND TP về kiểm tra công vụ năm 2019, đoàn sẽ kiểm tra công vụ đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TP; các cơ quan hành chính Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại TP; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc TP; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc TP có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính được UBND TP giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Thanh tra TP, Thanh tra Sở Nội vụ để phục vụ hoạt động theo phân công của Trưởng đoàn kiểm tra.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm