Hà Nội lập tổ liên ngành kiểm tra công trình số 8B Lê Trực

Tổ liên ngành kiểm tra, rà soát quản lý quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại, văn phòng, nhà ở số 8B Lê Trực.
Công trình số 8B Lê Trực
Công trình số 8B Lê Trực

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về công trình cao tầng tại số 8B Lê Trực (quận Ba Đình), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Quốc Hùng - chỉ đạo: 

Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra về quản lý quy hoạch, kiến trúc của dự án tại địa điểm trên.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra về đầu tư xây dựng công trình 8B Lê Trực.

Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành do Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, cùng lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên- Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận Ba Đình, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng và cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát về quản lý quy hoạch, kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng, nhà ở tại số 8B Lê Trực; tổng hợp kết quả kiểm tra, dự thảo văn bản của UBND thành phố báo cáo của Thủ tướng, xong trước ngày 29/9/2015.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, chỉ đạo tổ công tác thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Các đơn vị tham gia tổ công tác liên ngành, chỉ đạo chủ đầu tư chấp hành việc kiểm tra, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và thời hạn hoàn thành./.

Theo vov.vn