Hà Nội: Không tính đủ giá trị quyền sử dụng đất khi CPH

Hà Nội: Không tính đủ giá trị quyền sử dụng đất khi CPH

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong quá trình định giá Công ty Du lịch Việt Nam (Vietnamtourism), đơn vị tư vấn là Công ty kiểm toán AASC đã căn cứ Quyết định 81/2005 của UBND TP. Hà Nội về “Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất” để áp dụng đơn giá… 2,065 triệu đồng/m2 đối với hơn 1.113m2 diện tích sàn xây dựng của tòa nhà trụ sở chính Vietnamtourism nằm ở mặt tiền một trong những tuyến phố đẹp nhất khu trung tâm Hà Nội cũ.

Hà Nội: Không tính đủ giá trị quyền sử dụng đất khi CPH ảnh 1

Giá trị lô đất ở 235, Lạc Long Quân không được xác định theo quy định của pháp luật (ảnh: Hữu Tuấn) 

Theo kết quả kiểm tra tài sản tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Hà Nội (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Đô thị), các cơ quan chức năng TP. Hà Nội không tính toán giá trị tài sản của nhà kho và hàng nghìn m2 đất tại Yên Hoà, Cầu Giấy. Lý do để hàng nghìn m2 đất không thống kê vào hồ sơ là vì nằm trong khu vực cần giải toả. Tuy nhiên, UBND quận Cầu Giấy vẫn lập phương án tính tiền bồi thường thiệt hại gần 5 tỷ đồng nếu thu hồi khu đất này. Cho đến nay, việc giải phòng mặt bằng vẫn chưa thực hiện, tài sản trên đất vẫn thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Hà Nội. Trong tổng số nợ phải trả, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội phải nộp ngân sách TP. Hà Nội gần 13 tỷ đồng, tạm tính theo giá dự toán phần chênh lệch giữa giá bán kinh doanh và không kinh doanh của 30% diện tích dự án nhà ở phải để lại bổ sung vào quỹ nhà Thành phố của dự án 25 Láng Hạ. Đến nay, do dự án này chưa quyết toán, nên vẫn chưa xác định chính xác số tiền Công ty phải nộp.

Kết quả kiểm kê tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Hà cho thấy, năm 2002, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà được giao 3.234 m2 đất tại 235 Lạc Long Quân thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán. Thế nhưng, tiến hành cổ phần hoá, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà cùng Công ty Kiểm toán VaCo đã không xác định lại giá trị lô đất 235 Lạc Long Quân theo quy định của pháp luật.

Giải trình với Thanh tra Chính phủ, UBND TP.Hà Nội cho rằng, đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, dự án đã hết thời hạn thực hiện nên không tính phần giá trị tăng thêm vào giá trị doanh nghiệp. Trên thực tế, đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp tuy dự án đã hết thời hạn triển khai nhưng UBND TP. Hà Nội không có quyết định hành chính nào thể hiện việc thu hồi đất. Trong khi, giá trị sử dụng doanh nghiệp vẫn tính phần giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm được giao. Vì thế, Thanh tra Chính phủ cho rằng, Công ty này phải nộp số tiền chênh lệch hơn 18,5 tỷ đồng về ngân sách Nhà nước khi xác định lại giá trị sử dụng khu đất 235 Lạc Long Quân.

Còn tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sóc Sơn, các khoản công nợ khó đòi 207,51 triệu loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp thì vẫn chưa tiến hành được các thủ tục để xử lý theo quy định. Cuối tháng 3/2009, Chi cục Tài chính doanh nghiệp TP. Hà Nội mới có công văn yêu cầu Công ty này lập hồ sơ bàn giao những khoản nợ khó đòi loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp sang Công ty Mua, bán nợ và Tài sản tồn đọng thuộc Bộ Tài chính.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch yêu cầu Vietnamtourism xác định lại giá trị 17 loại công cụ, dụng cụ và nộp số tiền này về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (Bộ Tài chính). Xác định lại giá trị thực tế tài sản nhà làm việc tại Hà Nội, phần chênh lệch so với giá trị đã được định giá trong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa xử lý theo điều 25 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP. Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá theo đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 54, Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ; chỉ đạo Ban Đổi mới và Phát triển các doanh nghiệp, các sở, ngành xem xét những kiến nghị, vướng mắc tại các doanh nghiệp để xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thuộc Bộ Tài chính, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội; Tổng Công ty Thương mại Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị rà soát toàn bộ những doanh nghiệp đã cổ phần hoá, thu hồi số tiền bán phần vốn Nhà nước và các khoản phải thu, nộp về ngân sách Nhà nước; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hoàn thành các thủ tục thuê đất, bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả; tổ chức thanh tra chuyên đề về cổ phần hoá doanh nghiệp trên địa bàn theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng thu hồi về ngân sách số tiền chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất hơn 18,5 tỷ đồng tại dự án 235 Lạc Long Quân; yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội nộp số tiền còn nợ ngân sách TP. Hà Nội gần 13 tỷ đồng; yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sóc Sơn phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội tính toán thu tiền mua cổ phần ưu đãi chậm trả nộp về Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội.

Quang Anh