Góp ý dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Góp ý dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thay thế Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP.

Góp ý dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ảnh 1

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh  trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là những hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt là 50 triệu đồng đối với cá nhân; 100 triệu đồng đối với tổ chức. Cùng một hành vi vi phạm mức phạt đối với cá nhân bằng một phần hai mức phạt đối với tổ chức.

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng quyết định cho phép thành lập, quyết định cho phép hoạt động giáo dục, giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động giảng dạy, giáo dục có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; Trục xuất.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc giải thể cơ sở giáo dục hoặc chấm dứt hoạt động giáo dục; Buộc hủy bỏ kết quả các môn thi hoặc chấm lại bài thi; Buộc thực hiện giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, làm luận văn, luận án bổ sung đủ nội dung, chương trình quy định; cung ứng tài liệu, thiết bị theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Buộc hủy bỏ quyết định hoặc quy định trái thẩm quyền; Buộc khôi phục quyền lợi học tập của người học, bảo đảm quyền của người được cấp văn bằng, chứng chỉ; thu hồi văn bằng, chứng chỉ đã cấp trái phép; Buộc hoàn trả người học số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trả do hành vi vi phạm hành chính gây ra;

Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất các sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị giáo dục đã nhập khẩu trái phép; Buộc bổ sung đầy đủ các điều kiện để đảm bảo an toàn cho người học, người dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định; Buộc chấm dứt thông báo trái quy định và cải chính công khai; Buộc nộp lại số tiền do hành vi vi phạm mà có.

Buộc thực hiện việc chuyển số người học đã tuyển sinh trái phép, mở lớp để đào tạo trái phép sang học tại cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo; sắp xếp số lượng học sinh, sinh viên đúng số lượng/lớp theo quy định; Buộc bổ sung đầy đủ hồ sơ, quản lý hồ sơ; cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định...

Bộ GD&ĐT gửi Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định đến các Sở GD&ĐT, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp để lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo.Để đảm bảo tiến độ, đề nghị đơn vị góp ý kiến cho Dự thảo bằng văn bản và gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 25/3/2013.

Tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định tại đây >>>

Kim Anh

Bị cáo Lê Uyên Thảo tại phiên tòa. Ảnh: Huyền Trang.

Lĩnh án 23 năm tù vì bán đất 'trên giấy'

GD&TĐ - Để có tiền trả nợ, Thảo đưa ra thông tin gian dối bản thân đang sở hữu nhiều lô đất ở quận Liên Chiểu và làm giả nhiều hồ sơ để lừa đảo bán đất