rssheader

22/04/2021

Điều kiện dự thi tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học

GD&TĐ - 18/09/2020, 20:33 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

* Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020 quy định: Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non; Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Đối chiếu với quy định nêu trên, nếu bạn đăng ký dự thi tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học thì trường hợp của bạn không đủ điều kiện về bằng cấp để dự thi. Để được giải đáp chi tiết, bạn cần trực tiếp hỏi hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục nơi bạn nộp hồ sơ để được giải đáp thỏa đáng.

Ngoài ra, việc tuyển dụng viên chức được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ. Theo đó, điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức được quy định tại Điều 4 Nghị định này. Cụ thể: Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

Đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức, nhưng các quy định này không được trái với quy định của pháp luật và phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt trước khi thực hiện.

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng. Căn cứ vào kết quả tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển vào viên chức (Điều 23, 24 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP). 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm