rssheader

21/09/2020

Chưa nghỉ hết phép, người lao động có được trả tiền?

08/01/2020, 18:04 GMT+07 | Bạn đọc
Chưa nghỉ hết phép, người lao động có được trả tiền?

Đây là quyền lợi mà người lao động được hưởng, tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng nghỉ hết ngày phép trong năm làm việc. Theo Bộ luật Lao động hiện hành, trong trường hợp chưa nghỉ hết phép, người lao động sẽ được trả tiền.

Cụ thể, Điều 114 quy định: Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Chưa nghỉ hết phép, người lao động được trả tiền

Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi doanh nghiệp tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm.

Theo điểm 3 và 4 Điều 26 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn: tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 6 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm;

Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 6 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Ví dụ: Một nhân viên làm việc tại doanh nghiệp được 3 năm với mức tiền lương 10triệu/tháng. Năm 2019, nhân viên này chỉ mới nghỉ 2 ngày phép. Số ngày làm việc bình thường của tháng liền kề trước khi tính tiền chưa nghỉ hết phép là 22 ngày. Như vậy, tiền lương tính trả cho nhân viên A trong 10 ngày chưa nghỉ như sau: 10 triệu : 22 ngày làm việc  x 10 ngày chưa nghỉ = 4,54 triệu.

Bộ luật Lao động hiện hành quy định, người lao động làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 1 năm trở lên thì được nghỉ phép 12 ngày/năm. Cứ 5 năm làm việc tại 1 doanh nghiệp thì được nghỉ thêm 1 ngày phép.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm