Giáo viên TP.HCM bị giảm thu nhập do điều chỉnh hệ số

Giáo viên TP.HCM bị giảm thu nhập do điều chỉnh hệ số

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi trường học để điều chỉnh hệ số thu nhập tăng thêm của giáo viên.

Với công chức, viên chức có hệ số lương trên 3,00 điều chỉnh hệ số thu nhập tối đa từ 1,2 giảm còn 0,6 lần.

Đối với người có hệ số lương từ 3,00 trở xuống điểu chỉnh hệ số thu nhập tăng thêm tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,8 lần.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/1/2020.

Theo Nghị quyết 03 năm 2018 của HĐND TP.HCM thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức xếp loại xuất sắc năm 2018 tăng tối đa 0,6 lần so với tiền lương, năm 2019 là 1,2 lần,

Tại cuộc họp bất thường của HĐND TP.HCM ngày 27/3 đã thông qua đề xuất hỗ trợ người lao động bị mất việc do dịch Covid-19 (không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp) bao gồm cả giáo viên, nhân viên cơ sở mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ.

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số ngày thực tế lao động bị mất việc, tối đa không quá 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6).

Theo tính toán, tổng số người lao động được hỗ trợ là 600.000 người, tổng kinh phí hỗ trợ là 1.800 tỷ đồng.

Như vậy với hướng dẫn mới nhất này một giáo viên trung học có hệ số 4,98 (tương đương bậc 9), nếu được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi quý (3 tháng) sẽ có có 26,7 triệu đồng thì nay giảm còn hơn 13,3 triệu.

Còn một giáo viên phổ thông có hệ số 3 (tương đương bậc 3) mỗi quý có 16 triệu đồng thu nhập tăng thêm nay còn 10,7 triệu đồng.

Hiện nay TP.HCM có gần 80.000 giáo viên từ mầm non đến THPT (bao gồm cả GDTX).

Theo vietnamnet