Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Giáo viên phải cùng tham gia xây dựng chương trình nhà trường

Lập Phương - 06/03/2018, 08:36 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Cụ thể, căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình môn học của Bộ GD&ĐT, điều kiện cơ sở vật chất nhà trường, đối tượng học sinh đang giảng dạy, khung thời gian cho mỗi năm học..., trưởng phòng, hiệu trưởng, giám đốc các trung tâm chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc thiết kế chương trình nhà trường trên nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, tính liên thông của các môn học.

Trong quá trình xây dựng chương trình nhà trường, nhất thiết tất cả các giáo viên cùng tham gia nhằm mục đích mỗi giáo viên có thể tự thiết kế chương trình cho lớp học mình đang giảng dạy.

Chương trình nhà trường được hiệu trưởng phê duyệt làm căn cứ để tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra của cấp trên phải dựa vào chương trình của nhà trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm