rssheader

04/12/2020

Yêu cầu 100% trường phổ thông tổ chức tuyên truyền về giáo dục môi trường

Hải Bình - 12/08/2019, 15:32 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Một trong những yêu cầu đáng chú ý tại hướng dẫn này là các trường phổ thông thực hiện nội dung cơ bản về giáo dục môi trường trong kế hoạch dạy học chính khóa bằng cách tích hợp giáo dục môi trường vào các môn học có liên quan, đặc biệt là các môn Giáo dục đạo đức, Giáo dục sức khỏe, Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học; Giáo dục Công dân, Địa lý, Sinh học, Hóa học, Vật lý, Ngữ văn, Công nghệ ở trung học.

Thực hiện các chuyên đề thích hợp về giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường về giáo dục môi trường, tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường ở trường học, ở địa phương như: vệ sinh môi trường, tiết kiệm vật liệu, điện, nước, giấy ... 100% trường tổ chức các cuộc tuyên truyền về hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tham dự.

Cũng theo kế hoạch này, Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu các đơn vị kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh trong các nhà trường. Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất: phòng y tế, bếp ăn (nếu có học sinh nội trú, bán trú), căng tin, công trình nước sạch, nhà vệ sinh theo quy định, vệ sinh môi trường học tập, vệ sinh trường học, phòng học, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, thư viện, thiết bị, ánh sáng, xử lý rác... theo quy định.

Rà soát các đối tượng học sinh được miễn, giảm, có kế hoạch tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%.

Đối với các trường có tổ chức nấu ăn nội trú, bán trú, căng tin phải đảm bảo quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn và các điệu kiện thực hiện theo quy định.

Các đơn vị, tổ chức hợp đồng với nhà trường cung cấp thực phẩm, tổ chức nấu ăn cho học sinh, phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhân viên phục vụ trong bếp ăn phải được khám sức khỏe định kỳ và được trang bị bảo hộ lao động làm việc; được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

100% các trường học phải tự tổ chức, tự kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học. Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành liên quan để tổ chức kiểm tra, đánh giá các đơn vị, trường học về công tác y tế trường học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm