rssheader

04/12/2020

Xây dựng trường mầm non trọng điểm lấy trẻ làm trung tâm

Lập Phương - 26/10/2017, 16:17 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo đó, trường trọng điểm về mô hình "Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" có chức năng nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục cho trẻ diện đại trà của nhân dân địa phương, đồng thời làm nhiệm vụ đi đầu trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;

Là nòng cốt trong thực hiện bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và công tác nghiên cứu khoa học; là mô hình điểm để triển khai thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp; đổi mới tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm "lấy trẻ làm trung tâm", đảm bảo tốt nhất mục tiêu giúp trẻ em phát triển toàn diện, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho trẻ em vào lớp một.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở GD&ĐT Bắc Giang đưa ra các giải pháp: Nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ toàn diện theo hướng đổi mới tích cực, lấy trẻ làm trung tâm;

Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đảm bảo quy định về số lượng, có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý và khả năng chuyên môn tốt, đáp ứng với yêu cầu của trường trọng điểm.

Cơ sở vật chất trường điểm được xây dựng kiên cố, hiện đại, đảm bảo các điều kiện về không gian, môi trường và trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Phòng học, phòng chức năng, công trình vệ sinh, các công trình khác đảm bảo yêu cầu như đối với trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm