rssheader

21/10/2020

Trường mầm non, phổ thông mỗi năm thực hiện 2 kỳ báo cáo

Lập Phương - 11/01/2019, 19:15 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia giao cho Bộ GD&ĐT, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục và tổng hợp các thông tin thống kê khác phục vụ yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực.

Theo quy định này, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật mỗi năm thực hiện 2 kỳ báo cáo:

Kỳ báo cáo đầu năm học, thời điểm báo cáo là ngày 30/9; thời hạn gửi báo cáo là 30/10 hàng năm;

Kỳ báo cáo cuối năm học, thời điểm báo cáo là 31/5, thời hạn gửi báo cáo là 30/6 hàng năm.

Báo cáo thống kê giáo dục đại học, đào tạo giáo viên trình độ CĐ, đào tạo giáo viên trình độ trung cấp và dự bị đại học: mỗi năm thực hiện 1 kỳ báo cáo. Thời điểm báo cáo là 31/12; thời hạn gửi báo cáo là 15/1 hàng năm.

Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện để giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thu thập các thông tin ngoài các thông tin thống kê được thu thập, tổng hợp theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ. Nội dung báo cáo thống kê đột xuất thực hiện theo văn bản yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm