rssheader

26/09/2020

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng, được tổ chức thi đánh giá 6 bậc năng lực ngoại ngữ quốc gia

Hà Nguyên - 22/01/2019, 16:18 GMT+07 | Giáo dục
"Hệ thống bồi dưỡng năng lực Ngoại ngữ trực tuyến” theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia vừa được triển khai tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng "Hệ thống bồi dưỡng năng lực Ngoại ngữ trực tuyến” theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia vừa được triển khai tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Sau một năm tiến hành thẩm định, Bộ GD&ĐT đã chọn 4 trường gồm trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, được phép tổ chức thi đánh giá khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Bộ GD&ĐT giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia phối hợp trực tiếp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các trường thực hiện công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo đúng quy định. Các trường phải báo cáo kế hoạch tổ chức thi hàng năm, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổ chức thi và cấp phát, quản lý chứng chỉ, đánh giá kết quả (sau mỗi đợt thi) theo Thông tư 23.

Được biết, từ năm 2008, Bộ GD&ĐT ban hành quy định Chương trình giáo dục thường xuyên tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (thay thế chương trình tiếng Anh A, B, C). Năm 2014, Bộ tiếp tục ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gồm 3 cấp và 6 bậc) và chỉ công nhận 10 đơn vị đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên.

Thời điểm đó, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng cũng là một trong 10 đơn vị đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ này. Tháng 9/2017, Bộ ban hành TT 23 về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm