rssheader

13/04/2021

Trao chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cho Trường ĐH Thủy lợi

Hải Bình - 06/04/2019, 09:47 GMT+07 | Giáo dục
Trao chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cho Trường ĐH Thủy lợi

Lễ trao chứng nhận kiểm định chất lượng cho Trường ĐH Thủy lợi vừa diễn ra. Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường cho biết, Trường ĐH Thủy lợi có 95.5% số tiêu chí đạt yêu cầu trong số 111 tiêu chí liên quan đến tất cả các mặt hoạt động của nhà trường, từ đảm bảo chất lượng về chiến lược, về hệ thống, về thực hiện chức năng cho đến kết quả hoạt động.

Với nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng toàn diện, Trường ĐH Thủy lợi luôn xác định rõ công tác đảm bảo chất lượng là nhiệm vụ xuyên suốt, then chốt. Đây cũng chính là lời cam kết thể hiện trách nhiệm trong từng hoạt động của nhà trường với toàn xã hội.

Công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017 được Trường ĐH Thủy lợi triển khai từ tháng 11/2017. Qua quá trình tự đánh giá và đợt khảo sát sơ bộ, đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài đã diễn ra trong các ngày từ 18-25/9/2018 tại tất cả các cơ sở đào tạo của trường.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu trên 6.000 minh chứng, phỏng vấn 700 đối tượng, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp nhà trường xây dựng kế hoạch nhằm từng bước nâng cao chất lượng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm