rssheader

13/04/2021

TP.HCM hướng dẫn triển khai chuẩn bị chương trình GDPT mới

Thảo Nguyên - 26/04/2019, 15:30 GMT+07 | Giáo dục
Học sinh TP.HCM trong tiết học kết nối. Ảnh minh họa Học sinh TP.HCM trong tiết học kết nối. Ảnh minh họa

Theo đó, Sở yêu cầu Phòng GD&ĐT quận, huyện, các trường tiểu học trên địa bàn triển khai các văn bản của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai chương trình GD phổ thông; về kế hoạch chi tiết các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý GD thực hiện chương trình GDPT mới năm 2019... đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh để tích cực chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình GDPT mới.

Đối với các Phòng GD&ĐT, Sở yêu cầu Phòng tham mưu, đề xuất với UBND các quận, huyện ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, SGK GDPT phù hợp với kế hoạch của TP.

Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình, SGK GDPT; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình GDPT trước khi kết thúc năm học 2018-2019;

Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình GDPT phù hợp với kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Chọn cử đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán đủ về cơ cấu, đảm bảo về số lượng và chất lượng để tham gia bồi dưỡng cũng như để hỗ trợ địa phương trong quá trình bồi dưỡng đại trà.

Có biện pháp và chính sách quản lý, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GD cốt cán được tham gia bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý GD trên địa bàn. Báo cáo kết quả, tổng hợp thông tin bồi dưỡng kịp thời;

Thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GD mầm non và GDPT giai đoạn 2017-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436 ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các đơn vị sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học và lựa chọn SGK để thực hiện chương trình GDPT bắt đầu từ năm học 2020-2021 bảo đảm thiết thực, hiệu quả;

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng XH về chương trình, SGK GDPT; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình GDPT;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT tại địa phương.

Riêng đối với các trường tiểu học Sở cũng có 8 yêu cầu để các trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình GDPT mới của trường theo kế hoạch của Sở, Phòng phù hợp với điều kiện của nhà trường; 

Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh truyền thông với cha mẹ học sinh và XH về đối mới chương trình GDPT; Sửa chữa, sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng; xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở vật chất... ; Kịp thời phát hiện những khó khăn và có biện pháp xử lý hiệu quả khi phát sinh.

Xem chi tiết hướng dẫn của Sở tại đây

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm