rssheader

27/01/2021

Tiếp tục tạm dừng cấp giấy phép hoạt động dạy học thêm ngoài trường

Lập Phương - 06/08/2018, 11:24 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Đây là nội dung trong văn bản của Sở GD&ĐT Bến Tre gửi các đơn vị mới đây nhằm tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018-2019.

Cũng theo văn bản này, Sở GD&ĐT lưu ý chỉ xem xét gia hạn cho các cơ sở tổ chức dạy thêm, học thêm khi đảm bảo tất cả các điều kiện để tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Bến Tre. Rút giấy phép hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính nếu cơ sở không đảm bảo các điều kiện tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc để xảy ra tiêu cực trong quá trình hoạt động.

Thời gian gia hạn không quá 12 tháng để không gặp khó khăn khi Bộ GD&ĐT ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm.

Liên quan đến chấn chỉnh dạy học thêm, Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nội dung Công văn số 3272/UBND-KGVX ngày 13/7/2018 và các quy định của Bộ GD&ĐT, của tỉnh về quản lý hoạt động DTHT. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu tại Công văn số 206/SGD&ĐT-TTr ngày 08/02/2018 của Sở GD&ĐT.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm chấm dứt triệt để tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định; công khai danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm quy định dạy thêm, học thêm.

Xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị có giáo viên vi phạm dạy thêm, học thêm, hoặc không kiên quyết xử lý giáo viên vi phạm, để giáo viên dạy thêm trái quy định kéo dài.

Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện (thành phố) chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp Phòng GD&ĐT thanh tra hoạt động DTHT trên địa bàn, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm dạy thêm, học thêm trong quá trình thanh tra. Phối hợp với chính quyền địa phương thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý các điểm dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường giảng dạy không xin phép hoặc chưa được cấp phép.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm