rssheader

29/07/2021

Tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Lập Phương - 06/11/2018, 14:17 GMT+07 | Giáo dục
Tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Định hướng thời gian tới, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW; tổ chức các hình thức đào tạo lại, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp.

Đặc biệt, quan tâm công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nắm bắt được tình hình tư tưởng của đội ngũ giáo viên, qua đó có biện pháp uốn nắn, điều chỉnh những biểu hiện tiêu cực…

Thủ trưởng các đơn vị cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong đổi mới giáo dục, trước hết là trong công tác quản lý; khuyến khích, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ trong nghiên cứu, tìm tòi và đề xuất các giải pháp đổi mới công tác tổ chức, đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh.

Tăng cường giao lưu, học tập, nhân rộng các mô hình quản lý, phương pháp giảng dạy nói riêng và các biện pháp giáo dục nói chung. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm để giải quyết triệt để tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.

Có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả tình trạng xung đột có tính bạo lực xảy ra trong trường học, đảm bảo được tính giáo dục cao trong xử lý các vi phạm của học sinh…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm