rssheader

27/11/2020

Thừa Thiên Huế: Chấm dứt lạm thu dưới mọi hình thức đầu năm học mới

Đức Trí - 12/09/2019, 07:25 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh mang tính chất minh họa Ảnh mang tính chất minh họa

Theo đó, đối với các khoản thu học phí, giá dịch vụ trông giữ xe, phí và lệ phí khác (nếu có) thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Các khoản thu, chi khác phải bảo đảm các nguyên tắc:

Có cơ sở pháp lý từ các quy định của cấp có thẩm quyền của TW và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Các khoản đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người dân, tổ chức tài trợ, đóng góp.

Tuyệt đối không gợi ý, không lợi dụng danh nghĩa XHH để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính chất cào bằng, không quy định mức tài trợ tối thiểu. Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp dưới bất cứ hình thức nào.

Đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập dân cư trên từng địa bàn. Mức thu phải được xây dựng trên dự toán chi phí hợp lý, đúng mục tiêu huy động, đúng quy trình theo quy định hiện hành.

Mặt khác, phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh. Có sự thống nhất của BGH nhà trường trước khi ban hành, thực hiện. Không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm