rssheader

27/09/2020

Thời lượng dạy học thêm trong nhà trường không quá 90 phút mỗi buổi

Lập Phương - 22/08/2018, 19:03 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó quy định nội dung dạy học thêm (DTHT) gồm củng cố hoặc nâng cao kiến thức đã học chính khóa. Không tổ chức DTHT các môn văn hóa bậc tiểu học. Các trường tiểu học chỉ dạy bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống khi có nhu cầu.

Thời gian DTHT được thực hiện ngoài buổi học chính khóa (nhưng kéo dài không quá 19 giờ 30 hàng ngày) phải đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh và được cha mẹ học sinh thống nhất 100%.

Thời lượng DTHT mỗi môn học/tuần không quá 2 buổi, mỗi buổi không quá 90 phút.

Học sinh (được sự đồng ý của cha mẹ) tự nguyện làm đơn đăng ký học thêm

theo trình độ phù hợp. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Không tổ chức lớp DTHT theo các lớp học chính khóa. Học sinh lớp DTHT phải có trình độ tương đồng nhau, trên cơ sở năng lực học sinh. Khuyến khích xếp lớp, nhóm theo sự chọn lựa của học sinh.

Đội ngũ giáo viên dạy học thêm là giáo viên trong biên chế của trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, có đơn đăng ký dạy thêm và được Hiệu trưởng chấp thuận.

Việc thu kin phí dạy học thêm theo nguyên tắc lấy thu bù chi, có sự thỏa thuận thống nhất bằng văn bản giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh với nhà trường; miễn, giảm cho học sinh thuộc diện chính sách.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm