rssheader

25/10/2020

Thanh Hóa: Công bố kế hoạch thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn

Hồng Đức - 03/04/2019, 18:19 GMT+07 | Giáo dục
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT 2019-2020. Ảnh: minh họa. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT 2019-2020. Ảnh: minh họa.

Theo đó, đối với kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, thời gian tổ chức thi từ 25 - 27/6/2019 (theo lịch thi của Bộ GD&ĐT); địa điểm thi tại các trường THPT hoặc liên trường; môn thi và hình thức tổ chức thi theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy chế thi THPT quốc gia hiện hành.

Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú (DTNT) năm học 2019-2020, sẽ diễn ra vào ngày 5 - 6/6/2019. Trong đó, thí sinh thi vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT DTNT thi trong 3 buổi; thí sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn thi thêm buổi thứ 4 để thi môn chuyên. Do đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập một Hội đồng ra đề thi, làm việc theo nguyên tắc cách ly triệt để, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối theo quy định. Đề thi các môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh chung cho cả thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn và thi vào lớp 10 THPT.

Riêng thi vào trường THPT chuyên Lam Sơn, thí sinh phải thi thêm 1 môn chuyên theo đề thi riêng. Trong đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm nay sẽ tuyển sinh 11 lớp với chỉ tiêu 385 học sinh (35 học sinh/lớp chuyên).

Cụ thể chuyên Toán, chuyên tiếng Anh: 2 lớp; chuyên Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý: 1 lớp. Thí sinh dự thi 4 môn, gồm: Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh thi chung với đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (tính điểm hệ số 1) và 1 môn chuyên (tính điểm hệ số 2); môn chuyên của lớp chuyên Tin học được thay thế bằng môn Toán. Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận.

Riêng môn tiếng Anh chuyên thi thêm kỹ năng nghe. Học sinh dự thi vào THPT chuyên Lam Sơn được đăng ký thêm 1 nguyện vọng xét tuyển vào học tại một trường THPT công lập trên địa bàn cư trú theo quy định.

 Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, đăng ký thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn thì được đăng ký thêm 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 xét tuyển vào học tại một trường THPT DTNT, nguyện vọng 2 xét tuyển vào học tại một trường THPT công lập trên địa bàn cư trú theo quy định. Chỉ xét tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi, đã thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi môn chung (hệ số 1) đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên (hệ số 2) đạt từ 5,0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) và xét trúng tuyển theo nguyên tắc xét thứ tự theo điểm thi của thí sinh từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu được giao. Sau khi trường THPT chuyên Lam Sơn xét tuyển xong, các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh mới tổ chức xét tuyển.

 Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ dùng kết quả 3 môn không chuyên (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh) để xét tuyển vào lớp 10 THPT hoặc lớp 10 THPT DTNT mà thí sinh đó đã đăng ký.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 THPT DTNT, thí sinh thi 3 môn, gồm các môn: Ngữ văn, Toán (tính điểm hệ số 2) và môn tiếng Anh (tính điểm hệ số 1); tất cả các môn đều thi theo hình thức tự luận.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, gồm: Sở GD&ĐT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Y tế, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bí thư Đoàn TNCSHCM tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp với nhau để thực hiện thật tốt cho kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm