rssheader

02/12/2020

Thái Bình: Quản lý người nước ngoài học tập, làm việc tại các trung tâm, trường học

Hải Bình - 12/12/2019, 14:19 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trên nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định của Luật nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, gồm: Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 31/2015/TT-BCA hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Các đơn vị trực tiếp giải quyết các thủ tục cho người nuớc ngoài vào học tập, làm việc tại cơ sở của mình với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh theo quy định. Thực hiện công tác tiếp nhận và quản lý người nước ngoài đến học tập tại cơ sở của mình theo các quy định tại Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc tăng cường giám sát, quản lý đối với người nước ngoài học tập, làm việc tại cơ sở của mình theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các văn bản quy phạm hiện hành. Định kỳ báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 15/12 hằng năm về tình hình người nước ngoài vào học tập và làm việc tại cơ sở của mình.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm