rssheader

22/06/2021

Thái Bình kiểm tra các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Hải Bình - 18/05/2021, 16:48 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/ITN Ảnh minh họa/ITN

Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành pháp luật của các trung tâm; một số nội dung cụ thể liên quan đến hoạt động của tổ chức như tuyển sinh, thu lệ phí, tổ chức hội nghị, hội thảo, nội dung, chương trình, tài liệu, việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan.

Ngoài ra, nội dung kiểm tra còn là công tác tư vấn du học và hỗ trợ công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài, nhất là công tác quản lý tư vấn du học và hỗ trợ công dân Việt Nam đi học tập tại Nhật Bản.

Hình thức kiểm tra trực tiếp tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Thời gian kiểm tra dự kiến vào tháng 5-6/2021 và có thể điều chỉnh theo thực tế và diễn biến tình hình dịch bệnh.

Theo Sở GD&ĐT, mục đích và yêu cầu của đợt kiểm tra này nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động của các tổ chức tư vấn du học, nhất là công tác quản lý tư vấn du học và hỗ trợ công dân Việt Nam đi học tập tại Nhật Bản của các tổ chức tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động các tổ chức.

Việc kiểm tra phải thực hiện theo đúng quy định của nhà nước liên quan đến công tác quản lý các tổ chức; bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức; thông qua kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm