rssheader

19/05/2021

Thái Bình: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về đề xuất chọn sách giáo khoa trong nhà trường

Hải Bình - 13/04/2021, 16:52 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Triển khai nội dung này, Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu hiệu trưởng trường phổ thông chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa đã được ủy ban nhân tỉnh phê duyệt.

Tổ chuyên môn tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học. Cuộc họp do tổ trưởng tổ chuyên môn chủ trì và phải có biên bản họp.

Đối với môn Khoa học tự nhiên lớp 6, Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả giáo viên giảng dạy các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh học tham gia nghiên cứu, đánh giá và bỏ phiếu kín cho sách Khoa học tự nhiên lớp 6.

Với môn Lịch sử và Địa lý lớp 6, yêu cầu tất cả giáo viên giảng dạy các lĩnh vực Lịch sử và Địa lý tham gia nghiên cứu, đánh giá và bỏ phiếu kín cho sách Lịch sử và Địa lý lớp 6.

Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn (nếu có) chỉ tham gia bỏ phiếu sách giáo khoa môn học trực tiếp giảng dạy.

Giáo viên dạy chéo môn, chéo ban nhưng được phân công nhiệm vụ giảng dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 vẫn được tham gia bỏ phiếu đề xuất lựa chọn sách giáo khoa.

Hiệu trưởng trường phổ thông chủ trì hội nghị đề xuất lựa chọn sách giáo khoa. Hội nghị đề xuất lựa chọn sách được bố trí theo môn học của từng tổ chuyên môn và theo cấp học. Thành phần dự hội nghị, ngoài lãnh đạo trường, tổ trưởng tổ chuyên môn còn có 1 đại diện ban cha mẹ học sinh.

Hội nghị tiến hành thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất; biểu quyết theo đa số để lựa chọn 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học. Trường hợp tỷ lệ biểu quyết bằng nhau thì xác định theo ý kiến đề xuất của hiệu trưởng.

Sau khi các hội nghị đề xuất lựa chọn sách ở cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành.

Hiệu trưởng trường phổ thông chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình trước cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương về công tác chỉ đạo và tổ chức việc nghiên cứu, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục do mình phụ trách.

Danh mục sách do trường đề xuất gửi về phòng GD&ĐT huyện, thành phố trước ngày 19/4/2021.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm