rssheader

23/04/2021

"Tâm dịch"Hải Dương: Khi nào trường học an toàn?

Minh Phong - 27/02/2021, 14:59 GMT+07 | Giáo dục
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Trạm Y tế thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. Ảnh: internet Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Trạm Y tế thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. Ảnh: internet

Bộ tiêu chí gồm 15 tiêu chí, đánh giá theo 3 thời điểm: Trước khi học sinh đến trường; khi học sinh đến trường và khi học sinh kết thúc buổi học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (gọi chung là các cơ sở giáo dục). 

Mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức "đạt" và "không đạt". Số tiêu chí đạt càng nhiều, mức độ an toàn càng cao.

Tỉnh quy định 2 phương pháp đánh giá và xếp loại mức độ an toàn của các cơ sở giáo dục, gồm: đánh giá lần lượt theo từng tiêu chí. Các tiêu chí đạt khi và chỉ khi các nội hàm của tiêu chí đều đạt và xếp loại mức độ an toàn.

Trong xếp loại mức độ an toàn, cơ sở giáo dục đạt từ 11 tiêu chí trở lên (trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt) được đánh giá đạt mức độ thực hiện tốt, trường học an toàn.

Đạt từ 8 - 10 tiêu chí (trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt), trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện khá, trường học an toàn. Lúc này, trường được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt. Nếu cơ sở giáo dục đạt từ 7 tiêu chí trở xuống được đánh giá thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.

Bộ tiêu chí trên là thước đo đánh giá chuẩn xác về mức độ an toàn của các cơ sở giáo dục trong thời Covid-19, giúp các trường chủ động giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh một cách thống nhất...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm