rssheader

26/11/2020

Sở GD&ĐT Bến Tre chuyển đổi vị trí công tác với viên chức kế toán

Lập Phương - 04/01/2017, 15:07 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đến một đơn vị mới với chức danh tương đương để thực hiện bồi dưỡng, thử thách tạo điều kiện để viên chức phát triển toàn diện về các mặt công tác và phát huy năng lực, sở trường, chất lượng tham mưu đề xuất của viên chức, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong đơn vị.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 5 năm đối với viên chức thực hiện nhiệm vụ kế toán. Thời hạn chuyển đổi có thể thực hiện sớm hơn trong một số trường hợp đặc biệt như sức khỏe không đáp ứng yêu cầu công việc; vi phạm phẩm chất đạo đức của viên chức, vi phạm quy chế làm việc của đơn vị nhưng chưa đến mừng phải áp dụng hình thức kỷ luật.

Việc thực hiện dự kiến sẽ được chia ra thành nhiều đợt trong năm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm