rssheader

22/10/2020

Quảng Trị: Điều động giáo viên công khai, dân chủ, bình đẳng

Lập Phương - 14/02/2019, 14:41 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Thời hạn điều động đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn là 2 năm đối với nữ, 3 năm đối với nam (số năm tính theo năm học). Trong quá trình thực hiện việc điều động nếu đơn vị, địa phương mà giáo viên, nhân viên công tác trước khi thực hiện việc điều động thiếu vị trí việc làm phù hợp thì thời gian điều động có thể rút ngắn.

Giáo viên, nhân viên sau khi hết thời hạn điều động thì cá nhân viết đơn trình bày nguyện vọng, nhà trường (hoặc trung tâm) lập hồ sơ và gửi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định: Điều động về công tác tại đơn vị, địa phương cũ; điều động đến đơn vị, địa phương khác nếu như giáo viên, nhân viên có nguyện vọng và đơn vị, địa phương mới có nhu cầu tiếp nhận.

Trong thời hạn điều động giáo viên, nhân viên - phát sinh gia đình hoàn cảnh khó khăn đột xuất, có đơn trình bày và được Hội đồng nhà trường xét, có văn bàn đề nghị thì được cấp có thẩm quyền xem xét quyết định điều động trước thời hạn về đơn vị, địa phương công tác cũ, hoặc bố trí sắp xếp đến các đơn vị, địa phương khác phù hợp.

Việc điều động giáo viên, nhân viên đến công tác tại vùng thuận lợi không đặt vấn đề thời hạn điều động trở lại. Trường hợp trong quá trình thực hiện việc điều động, nếu đơn vị, địa phương mà giáo viên, nhân viên công tác trước khi thực hiện việc điều động thiếu vị trí việc làm phù hợp có yêu cầu tiếp nhận trở lại thì có thể xem xét điều động…

Nguyên tắc điều động được nêu rõ: các đơn vị, địa phương phải thực hiện việc sắp xếp, điều động giáo viên, nhân viên từ nơi thừa sang nơi thiếu thuộc các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý trước khi trình UBND tỉnh xem xét điều động đến công tác tại các đơn vị, địa phương khác.

Việc điều động giáo viên, nhân viên giữa các trường, các vùng được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng đối tượng, đúng quy trình, theo quy định của pháp luật.

Dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển trường lớp, nhu cầu giảng dạy, cơ cấu giáo viên, vị trí việc làm của các trường học, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả GD&ĐT, đi đôi với phát triển mạng lưới trường, lớp, các ngành học, cấp học, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đảm bảo đủ số lượng, ổn định biên chế và cân đối về cơ cấu đội ngũ theo quy định, không làm xáo trộn hoạt động, không làm tăng biên chế. Đảm bảo tỷ lệ đồng đều về trình dộ đào tạo và chất lượng đội ngũ giữa các trường, các vùng.

Việc điều động giáo viên, nhân viên từ đơn vị, địa phương thừa sang đơn vị, địa phương thiếu phải được thực hiện hàng năm và hoàn thành trước đầu năm học mới.

Ưu tiên điều động trước những giáo viên, nhân viên dôi dư có đơn tình nguyện thực hiện việc điều động.

Không điều động đến công tác tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi đối với trường hợp giáo viên, nhân viên đã từng có thời gian công tác tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trường hợp sau khi đã thực hiện việc điều động mà vẫn còn dôi dư hoặc giáo viên, nhân viên không chấp hành việc điều động của tổ chức thì thực hiện chính sách tinh giản biên chế hoặc chính sách thôi việc theo quy định cua Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Trần Khang - 10:00 02-05-2019

    Điều đi vùng thuận lợi nhưng cách nhà 60,70km thì còn thuận lợi nữa không?

Xem thêm